12. decembra 2018

Náš tím a kontakt

OZ UMELCI SO SRDCOM
Ševčenkova 6
851 01 Bratislava
IČO: 51216841
IBAN: SK93 8330 0000 0021 0134 5891

RIADITEĽ
Mgr. Ivan Lučanič
+421 910 951 276

UMELECKÝ RIADITEĽ
Mgr. Peter Šesták

+421 905 339 138