12. decembra 2018

Chcem pomôcť

Na Slovensku sa dennodenne ocitne v neľahkej situácii veľmi veľa detí a dospelých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Vďaka našej práci v nemocniciach a sociálnych zariadeniach sme pomohli tisíckam z nich ich utrpenie zmierniť.

Pomôžte nám, pomáhať aj ďalším. Staňte sa súčasťou projektu, ktorý má históriu, pozitívne výsledky a zmysel. Staňte sa partnerom so srdcom, vďaka ktorému budeme môcť navštíviť oveľa viac zdravotníckych a sociálnych zariadení a stráviť tak oveľa viac času s tými, ktorí to potrebujú.

Vaša finančná, alebo materiálna podpora nám dodá stabilitu, ktorú na rozvoj nášho projektu potrebujeme. Pomôže nám zabezpečiť v nemocniciach a sociálnych zariadeniach viac vystúpení a viac rôznych profesionálnych umelcov. Zároveň tým ukážete svojim investorom, klientom i zamestnancom, že ste spoločensky zodpovedná firma a Vy človekom so srdcom.

... s vašou pomocou rozveselíme viac pacientov

Ako nám môžete pomocť:

  • jednorázovou alebo pravidelnou mesačnou podporou našich projektov 
  • motivovaním svojich zamestnancov k pravidelnému mesačnému venovaniu hodinovej mzdy na podporu Umelcov so srdcom
  • zorganizovaním zbierky medzi zamestnancami
  • materiálnou podporou na chod našej organizácie, či zakúpením potrebných rekvizít, darčekov a iných pomôcok potrebných na umelecké vystúpenia 
  • darovaním konkrétneho umelca pre konkrétne oddelenie, alebo priamo konkrétnemu pacientovi

Čo za to získate:

  • pravidelné informácie o realizácii našich projektov, fotografie z vystúpení a spätné väzby od malých a veľkých pacientov
  • propagáciu v rámci našich projektoch formou banneru, alebo infoletákov s logom našich partnerov
  • zverejnením loga Vašej spoločnosti na našej internetovej stránke, po vzájomnej dohode
  • možnosť používať pri prezentácii Vašej spoločnosti označenie PARTNERA SO SRDCOM, ako trademark našej spolupráce 
  • dobrý pocit z toho, že aj vďaka Vašej pomoci sa nám podarilo vyčarovať úsmev na tvárach malých či veľkých  pacientov

...aj jedna minúta smiechu dokáže niekedy predĺžiť život...

Číslo účtu pre Váš príspevok: IBAN: SK93 8330 0000 0021 0134 5891

ĎAKUJEME