12. decembra 2018

O nás

Umelci so srdcom je občianske združenie, ktorého poslaním je prinášať radosť deťom, či dospelým, ktorí sa ocitli v neľahkej situácii. Prostredníctvom multižánrových vystúpení rôznych profesionálnych umelcov s dlhoročnou praxou spríjemňujeme pobyty či už v zdravotníckych alebo sociálnych zariadeniach ľuďom, ktorí to potrebujú.

Občianske združenie Umelci so srdcom nadväzuje na spoluprácu s organizáciou Smiling Hospital, ktorá na Slovensku začala pôsobiť už v roku 2009 a od tohto obdobia pravidelne realizuje vystúpenia umelcov v rôznych nemocniciach a sociálnych zariadeniach. Za ten čas sa nám podarilo pomôcť tisíckam detí odbúrať strach a stres, z nemocničného prostredia, či lekárskych zákrokov a priniesť im radosť a úsmev, prostredníctvom zábavy a humoru.

... prinášame radosť tým, ktorí to potrebujú ...

Občianske združenie Umelci so srdcom je jedinečné svojho druhu, vzhľadom na komplexnosť a rôznorodosť predstavení. Umelecké vystúpenia sú prispôsobené svojim štýlom okolnostiam, aby čo najviac uľahčili deťom, ale aj dospelým ich trápenia a zároveň ich svojim humorom a zábavou priviedli na pozitívne myšlienky, ktoré napomáhajú v ich rekonvalescencii . Všetky vystúpenia, či už centrálne, organizované pre väčšie skupiny pacientov, alebo individuálne, organizované na konkrétnych oddeleniach, z izby do izby, sú prispôsobené konkrétnym vekovým kategóriám a aj povahe ich trápenia.

Občianske združenie Umelci so srdcom úzko spolupracuje s agentúrou Showportal pri výbere tých najlepších umelcov z najlepších.

Občianske združenie Umelci so srdcom, je nezisková organizácia, odkázaná na podporu, či už právnických, alebo fyzických osôb. Takto získané dary používa na organizovanie a zabezpečovanie pravidelných návštev zdravotníckych a sociálnych zariadení profesionálnymi umelcami v rámci celej Slovenskej republiky. Aj vaše príspevky nám pomôžu navštíviť viac nemocníc a vykúzliť tak úsmev na tvárach ďalších detí, či dospelých.