12. decembra 2018

Ciele a poslanie

Občianske združenie Umelci so srdcom je jedinečné svojho druhu vzhľadom na komplexnosť a rôznorodosť predstavení. Umelecké vystúpenia sú prispôsobené svojim štýlom okolnostiam, aby čo najviac uľahčili deťom, ale aj dospelým ich trápenia a zároveň ich svojim humorom a zábavou priviedli na pozitívne myšlienky, ktoré napomáhajú v ich rekonvalescencii. Všetky vystúpenia, či už centrálne organizované pre väčšie skupiny pacientov, alebo individuálne, organizované na konkrétnych oddeleniach, z izby do izby, sú prispôsobené konkrétnym vekovým kategóriám a aj povahe ich trápenia. Občianske združenie Umelci so srdcom úzko spolupracuje s agentúrou Showportal pri výbere tých najlepších umelcov z najlepších.

...spolupracujeme len s tými najlepšími umelcami...

Občianske združenie Umelci so srdcom, je nezisková organizácia odkázaná na podporu či už právnických, alebo fyzických osôb. Takto získané dary používa na organizovanie a zabezpečovanie pravidelných návštev zdravotníckych a sociálnych zariadení profesionálnymi umelcami v rámci celej Slovenskej republiky. Aj vaše príspevky nám pomôžu navštíviť viac nemocníc a vykúzliť tak úsmev na tvárach ďalších detí, alebo dospelých.